ARTSENINFO

Verwijzing naar een diëtist levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van uw patiënt.

Informatie hierover vindt u op de Artsenwijzer Diëtetiek. Hiermee kunt u nagaan bij welke ziekte
en op welk moment het gewenst is om uw patiënt door te verwijzen naar onze praktijk.

De Artsenwijzer Diëtetiek is te vinden op www.artsenwijzer.info