Vergoedingen

Als Diëtist én Gewichtsconsultent ben ik geregistreerd bij de beroepsverenigingen NVD en BGN. Afhankelijk van uw hulpvraag c.q. verwijsindicatie kunt u in aanmerking komen voor vergoeding vanuit het pakket dieetadvisering of vergoeding door een gewichtsconsulent. Zie ook: https://www.independer.nl. Hier kunt u de vergoedingen 2019 per zorgverzekering raadplegen voor zowel dieetadvisering als voedingsadvies-gewichtsconsulent.

Diëtist

In 2019 wordt de diëtist voor 3 uur vergoed vanuit de basis zorgverzekering. Mocht u nog een eigen risico hebben openstaan, dan wordt hiervoor bij volwassenen eerst het eigen risico aangesproken tot een maximum van 3 uur. Is het bedrag van uw eigen risico al verbruikt, dan worden de uren zonder verdere kosten vergoed tot het maximum van 3 uur.

Totaal houdt de zorgverzekeraar per uur circa € 60,- van uw eigen risico in. Is het bedrag van uw eigen risico al verbruikt, dan worden de uren zonder verdere kosten vergoed tot het maximum van 3 uur. Daarnaast kunt u recht hebben op nog extra uren dieetadvisering vanuit uw aanvullende zorg­verzekeringen pakket. Kijk hiervoor uw polisvoorwaarden na, of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico www.independer.nl

BGN- Gewichtsconsulent

De BGN- gewichtsconsulent wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. De consulten bij een BGN- gewichtsconsulent gaan daarom niet ten koste van uw eigen risico.

Meer dan dertig zorgverzekeringsmaatschappijen bieden in veel verschillende aanvullende pakketten een vergoeding voor de consulten van een BGN-gewichts­consulent. Een overzicht hiervan is te vinden op de BGN-website: https://www.gewichtsconsulenten.nl

Belastingaftrek van dieetkosten:

Vergoedt uw zorgverzekeraar niet alle kosten? In bepaalde gevallen kunt u een beroep doen op extra belastingaftrek. Raadpleeg hiervoor uw belasting­adviseur of de belasting­dienst https://www.belastingdienst.nl