WERKWIJZE

Voor een voedings- of een dieetadvies kunt u telefonisch 06-13455797, per e-mail (mvanloevezijn@thuysinvoeding.nl)  of via het ‘pop-up venster’ van de site een afspraak maken.

De begeleiding bestaat uit leefstijl coaching waarbij een gezonde voeding en een adequaat bewegingspatroon fundamenteel zijn. De adviezen zijn gericht op het behoud van het bereikte resultaat op lange termijn.  Uw hulpvraag en behandeldoel staan hierbij centraal en het behandelplan wordt, indien nodig, in overleg aangepast. Als ondersteuning, resultaatmeting en leidraad voor een eventuele bijstelling wordt uw lichaams­samen­stelling regelmatig door middel van een bio-impedantiemeting gecontroleerd.

Voorafgaande aan de eerste afspraak is het nodig dat u gedurende minimaal 3 dagen een eetdagboek bijhoudt en uw lichamelijke activiteiten en eventuele klachten noteert. Dit eetdagboek geeft inzicht in uw huidige leef- en eetpatroon in relatie tot eventuele klachten die u heeft.

Eerste Consult:

Tijdens dit intakegesprek vindt een inventarisatie plaats van uw klachten, medische voorgeschiedenis, laboratorium- gegevens etc. Uw voedingspatroon wordt geanalyseerd, uw lichaamssamenstelling doorgemeten en de resultaten hieruit worden besproken. Daarna stelt uw diëtist samen met u een behandelplan met een passend dieetadvies op.

Vervolg Consulten:

Tijdens de vervolgafspraken worden uw ervaringen geëvalueerd en indien nodig wordt het behandelplan aangepast. Daarbij krijgt u coaching bij het in praktijk brengen van uw leefstijlaanpassingen. De behandeling wordt afgesloten met een evaluatie waarbij gekeken wordt of de gestelde doelen gehaald zijn en of de behandeling naar wens is verlopen.